kapat
ŞAHIS ŞİRKETİ NASIL KURULUR?
+ Dış Ticaret Forumu exw , fba , dış ticaret , ithalat , ,hracat , şahıs şirketi , ltd şirketi , dış ticarete yaklaşımlar , turk ticaret forumu , froegin trade , export , import demand gümrük müşavirliği , gümrükleme , logistik » Kuruluşlar, Birlikler ve Odalar » Ltd. ve Şahıs Şirket Kuruluşu (Moderatör: broker)
 ŞAHIS ŞİRKETİ NASIL KURULUR?

Kullanıcı Adı: Beni Hatirla
Şifre:
Sayfa: [1]   Yukarı git
Konu: ŞAHIS ŞİRKETİ NASIL KURULUR?  (Okunma Sayısı 37409 defa) Seçenekler Arama
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« : 14 Kasım 2009, 23:55:41 »
karadag'in Bilgileri
karadag
Newbie
*
Avatar YokÜye ID 14
Kayit Tarihi 14 Kasım 2009, 23:18:57
Nerden
Mesaj Sayisi 9
Rep Puani
Rep Puanı: 6
Deneyimleri

Aktiflik

Deneyim
Seviye
Kötü Itibar
Iletisim
Uyari

Forum Kuralarına Lütfen Üyalım...
Kayan Reklam

http://www.neariyorsan.com
Offline
ŞAHIS ŞİRKETİ NASIL KURULUR?

ŞAHIS ŞİRKETİ NASIL KURULUR?

1.1. Şahıs Şirketi Nedir?
Şahıs şirketleri kollektif ve komandit olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şirket borçlarından ötürü sorumluluk sınırsızdır ve tüm ortakları eşit derecede yükümlülük altına alır. Kurumlar vergisine mükellef değildir.

1.2. Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gereken Belgeler
•   İmza tescil beyannamesi, İmza sirküleri,(noter) İkametgah (resimli) Nüfus Cüzdanı (Muhtarlık) Suretinin alınması,
•   Şirket tescilinin yapılması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır),
•   Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile ilgili Vergi Dairesine başvuru yapılır),
•   Defterlerin alınması ve tasdik ettirilmesi,
•   Yoklama tutanağın düzenlenmesi (Vergi dairesi tarafından düzenlenir),
•   Vergi hesap numarasının alınması (Yoklama fişi ile ilgili vergi dairesine başvuru yapılır),
•   Vergi Levhası, Yazar Kasa Levhası (yazar kasa alınması gerekiyorsa (perakende işlemlerle uğraşanlar) (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır),
•   Fatura İrsaliye ve Gider Pusulası belgelerinin basımı (Gerekli belgeler ile başvuru yapılarak noter veya anlaşmalı matbaada bastırılır,
•   Sicil gazetesi ilanı (Ticaret Sicil Memurluğu tarafından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğüne hitaben yazılan yazı ve ekinde sözleşme ile başvuru yapılır),
•   İlgili Odaya kayıt yaptırılması (faaliyet göstermiş olduğu işle ilgili Odaya istenen belgeler ile başvuru yapılır ve kayıt ücreti ödenir),
•   İşyeri Açma ve çalışma ruhsatlarının alınması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile bağlı olunan belediyeden başvuru yapılır ve m2 üzerinden harç ve ücreti yatırılır) Hafta Tatili Ruhsatı :Hafta sonu ve bayramlarda çalışmak isteyenler için yıllık olarak alınır. İtfaiye Müdürlüğü, müracaat edilir gerekli evraklar hazırlanır,
•   SSK İşlemleri (işçi çalıştıracaklar) bağlı olunan sosyal Sigortalar kurumuna istenen evraklarla birlikte işe başlamadan bir gün önceden dilekçe ile müracaat edilir.
•   Bağ-Kur İşlemleri matbu evrak ile Bağ-Kura müracaat edilecektir.

1.2.1. Şahıs (Gerçek) İşletmelerin Ticaret Odası Açılışı İçin Gerekli Olan
          Evraklar
•   Dilekçe (Sahip veya vekili tarafından imzalanır ve eklenen belgeler belirtilir),
•   Noter onaylı imza tescil beyannamesi(İsim dışında unvan kullanılacaksa isimden sonra bu unvan da imza beyanında bulunmalıdır),
•   Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti,
•   İşletme yeri kira ise kontrat fotokopisi, mülk ise tapu senedi fotokopisi,
•   Tutulan defterlerin noter tasdikli sayfa fotokopisi,
•   Vergi levhası fotokopisi Taahhütname (Ticaret Sicil Memurluğu, evrak bölümünden temin edilir).

       1.2.2. Vergi Dairesi – Vergi Mükellefiyetinin Tescili, Vergi Levhası,Yazar
                     Kasa Levhasının Tasdik Ettirilmesi Ve Damga Vergisinin
                     Yatırılması
Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilen kasa makbuzu ile aynı gün iş yeri adresine göre bağlı bulunulan Vergi Dairesine müracaat edilir. Girişimci alacağı hesap numarasını faaliyete geçmeden önce, belgelerin basımı ve vergi levhasının alımı sırasında da kullanacaktır.
 
     1.2.3. Şahıs Firmalarda Vergi Dairesine Mükellefiyetinin Tescili
Şahıs Şirketi:
•   Matbu dilekçe (Ekinde belge adları belirtilir),
•   Nüfus cüzdanı fotokopisi,
•   Muhtarlıktan onaylı ikametgah ilmühaberi (resimli),
•   Noter onaylı imza sirküleri,
•   İş yerine ait tapu veya kira kontratının fotokopisi,
•   Yazar kasa kullanmak zorunda olanlar yazar kasa levhası alıp kullanmaları gerekmektedir.

Şahıs Şirketleri 2’ye ayrılmaktadır. Bunlar kollektif  ve komantid şirket adı verilmektedir.

   1.3. Kollektif Şirket ve Tanımı
İki ve daha çok gerçek kişi tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacı ile bir akitle kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortakların tümünün sorumluluğu sınırsız ve zincirleme olan; hak ve ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir ticaret şirketidir.

1.3.1.  Kollektif Şirketin Kuruluşu
Kollektif Şirketin kuruluşu şu aşamalarda gerçekleşmektedir.

1.3.1.1. Kollektif Şirketin Ana sözleşmesinin Hazırlanması
Şirket ana sözleşmesinde bulunması gereken hususlar şunlardır:
•   Ortakların adı, soyadı ve tabiiyetleri,
•   Şirketin kollektif Şirket olduğu,
•   Şirketin ticaret unvanı ve merkezi,
•   Şirketin konusu,
•   Sermaye katılım payı,
•   Ortakların temsil yetkileri, belirlenmelidir.

Aksi taktirde şirket adi şirket hükmünde olur.
Şirket Ana Sözleşmesinin ortaklar tarafından imzalanması ve noter tarafından bu imzaların tasdik edilmesi gerekir.

        1.3.1.2. Ticaret Sicil İşlemleri
Noterce tasdik edilen bu ana sözleşmenin ticaret sicilde tescili ve sicil gazetesinde de ilen edilmesi gerekir. Bunun için gereken belgeler şunlardır:
•   Noter tasdikli iki adet şirket ana sözleşmesi,
•   İki adet imza beyannamesi,
•   Ortakların ikametgah ve nüfus cüzdan suretleri,
•   Belediye’den alınan ticari durum tasdiknamesi,
•   İlgili vergi dairesine yatırılan kuruluş harç makbuzunun aslı,
•   Ticaret Siciline hitaben yazılmış dilekçe,
•   Tüketiciyi koruma kanununa göre sermayenin %0,2’si nispetinde paranın merkez bankasına yattığına dair makbuz gerekmektedir.
İadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir.
Bu işlemlerin ardından şirket kuruluş işlemleri tamamlanmış olup ticari faaliyetlerine başlayabilir konuma gelmiştir.

1.4. Komandit Şirket ve Tanımı
Komandit Şirket, iki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, bir akitle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir ticaret şirketidir.

1.4.1. Komandit Şirketin Kuruluşu
Şirket kurma aşamaları şu şekilde gerçekleşir.

 1.4.1.1. Şirket Sözleşmesinin hazırlanması
 Ortaklar yasanın emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla şirket sözleşmesine üyelik kaydı koyabilirler.  Sözleşmede bulunması gereken zorunlu unsurlar şunlardır:
•   Ortakların ad, soyadı ve tabiiyetleri,
•   Ortakların ikamet adresleri,
•   Şirketin komandit niteliği,
•   ortaklardan hangilerinin komanditer oldukları,
•   Şirketin unvanı ve merkezi,
•   Şirketin konusu, sermaye miktarı ile ortakların her birinin sermaye olarak koymayı taahhüt ettikleri sermaye payları,
•   Şirkete temsile yetkili olanların ad, soyadları ve bunların temsil şekli.

Şirket sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra tüm ortaklardan sonra imzaların noter tarafından imzalanması gerekir. Tescil ve ilan komandit şirket ortaklarının şirket sözleşmesinin noter tarafından tasdikinden sonra 15 gün içinde şirket merkezinin bulunduğu ticaret siciline müracaat ederek şirketin tescilini talep etmeleri zorunludur.
Sicil memuruna bir dilekçe ile müracaat edilmeli ve dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekmektedir.
•   Noter tasdikli 2 adet sözleşme,
•   Şirketi temsile yetkili kişilerin noter tasdikli imza örnekleri,
•   Kurucu komandite ortakların noter tasdikli nüfus cüzdanları suretleri
•   İlgili belediyeden alınacak ticari durum belgesi
•   İlgili vergi dairesine yatırılmış kuruluş harcının makbuzu 
Logged
« Yanıtla #1 : 13 Mayıs 2011, 22:29:03 »
broker'in Bilgileri
broker
Broker
Administrator
Sr. Member
*****
Avatar Yok

Cinsiyet Bay
Üye ID 3
Kayit Tarihi 19 Ağustos 2007, 20:12:30
Nerden İSTANBUL
Mesaj Sayisi 496
Rep Puani
Rep Puanı: 1000
Deneyimleri

Aktiflik

Deneyim
Seviye
Kötü Itibar
Iletisim
WWW
Uyari

Forum Kuralarına Lütfen Üyalım...
Kayan Reklam

http://www.neariyorsan.com
Offline
: ŞAHIS ŞİRKETİ NASIL KURULUR?

Şahıs İşletmeleri Kuruluş Mevzuatı
Eklenme Tarihi: 17.02.2010 13:17:31

 Tek girişimci tarafından oluşturulmuş işletmelere Hakiki Şahıs İşletmesi adı verilir.
Hakiki Şahıs İşletmeleri; esnaf, sanatkar, tacir, serbest meslek erbabı yada sanayici olabilir.

I.2 ŞAHIS ŞİRKETLERİ

I.2. 1 HAKİKİ ŞAHIS İŞLETMELERİ

Tek girişimci tarafından oluşturulmuş işletmelere Hakiki Şahıs İşletmesi adı verilir.
Hakiki Şahıs İşletmeleri; esnaf, sanatkar, tacir, serbest meslek erbabı yada sanayici olabilir.

Esnaf: Ticareti, sermayesi ile birlikte vücut çalışmasına dayanan, geliri sürekli olarak ticaret yaptığı bölgenin gelenek ve teamülüne nazaran tacir niteliğini kazanmasını gerektirmeyecek kadar az olan, belirli bir işyeri olabileceği gibi gezici ticaretle de uğraşabilen kanun hükmündeki sınırı aşkın ticaret sağlaması dolayası ile Ticaret Sicili ve Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmayan kişilerdir (507 sayılı Esnaf ve Sanatkar Kanunu).

Sanatkar: Vücut çalışmasına dayanan bir iş sahibi olan, gezici olarak ya da çalıştığı sabit bir işyerinde sanat, hizmet ya da meslek kolunda bilgi, görgü ve ihtisasını değerlendiren, küçük sanat işyeri bulunan, yanında sorumlu sanatkar çalıştırsa dahi, bu iş yerinden sağlayacağı kazanç ancak geçimine yetecek kadar olan kişilerdir (507 sayılı Esnaf ve Sanatkar Kanunu).

Tacir: Bir ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye denir (6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu).

Birinci Sınıf Tüccarlar:
1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımları tutarı 80.000.000.000 TL veya satışları tutarı 109.000.000.000 TL’ yi aşanlar,
2. Birinci bentte belirtilenlerin dışındaki işlerle uğraşıp, bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 44.000.000.000 TL’yi aşanlar,
3. Bir ve ikinci bentte belirtilen işlerin birlikte yapılması halinde ikinci bentte yer alan iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 80.000.000.000 TL’ yi aşanlar,
4. Her türlü ticaret şirketi
5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler ve
6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenlerdir.

İkinci Sınıf Tüccarlar:
1. Birinci sınıf tüccarların dışında kalanlar,
2. Kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmaları Maliye Bakanlığı tarafından müsaade edilenlerdir. (213 sayılı Vergi Usul Kanunu, Madde176-177-178)

Sanayici: Makine, cihaz, tezgah, alet ve vasıtalar yardımıyla ham, yarı mamul bir maddenin veya enerjinin vasıf, terkip veya şeklini fiziki ve kimyevi olarak az veya çok değiştirerek veya bu hammaddeleri işleyerek kıymetlendirmek suretiyle imal veya istihsal yapanlar, yılın fiili çalışma günleri ortalamasına göre muharrik kuvvet (imalat makinası ) kullananlarda 5, kullanmayanlarda 10 kişi çalıştıranlar sanayici sayılır (Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu, Madde 2).

Serbest Meslek Erbabı: Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işleri, işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapanlara denir (Gelir Vergisi Kanunu, Madde 65-66).
 
Logged

TicaretForumu.Com Ekli dosyaları sadece üyeler görebilmektedir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Arsiv
MySQL ile Güçlendirildi PHP ile Güçlendirildi Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Seo4Smf v0.2 © Webmaster's Talks

vBulletin Theme by TurkloRD Edit:Marmaradizayn
XHTML 1.0 Geçerli! CSS Geçerli!